Vi måste kräva bättre vård för cancersjuka

Det är dags för oss medmänniskor som bryr sig om andra att ställa hårda krav på vården och dess politiska beslutfattare. Cancer berör oss alla.

Var tredje person som lever i Sverige idag får en cancerdiagnos under sin livstid. Det innebär att nästan vem som helst kan drabbas av cancer. Antalet patienter med kronisk cancersjukdom som är beroende av sjukvården ökar hela tiden.

Vi måste när vi blir sjuka kunna få hjälp av en trygg, kunnig och fungerande cancersjukvård. Beredskapen inom sjukvården måste höjas redan nu.

Cancersjukvården är i dag bara delvis organiserad så att patienten får tillgång till ett komplett, så kallat multidisciplinärt team. Problem i den svenska cancersjukvården uppmärksammas även alltmer i medier. Svensk cancersjukvård placeras inte längre i topp enligt OECD:s mätningar.

Konstigt nog behandlas cancer inte ens som en akut sjukdom i dagsläget, trots att diagnosen är mycket allvarligt. Väntetider för cancerpatienter är helt oacceptabelt. Patienter hinner dö alternativt hinner cancern sprida sig innan de får rätt vård.

Detta samtidigt som alla experter är eniga om att en tidig cancerdiagnos är den viktigaste faktorn för att förbättra behandlingseffektiviteten.

Det här är en fruktansvärd och empatilös utveckling i vår moderna tidsanda.

Det allianstyrda Stockholms läns landstings egna prioriteringar inom sjukvården verkar göras utifrån kostnader. Men neddragningarna inom cancervården äventyrar patientsäkerhet och vårdkvalitet i högsta grad.

Alla cancerpatienter får inte heller tillgång till den senaste diagnostiken och behandlingen – samtidigt som allt fler insjuknar.

Som skattebetalare är vi förstås intresserade av att våra skattemedel används till rätt saker. Cancersjukvården måste omorganiseras efter patientens vårdbehov – och det omgående.

Cancer och dess metastaser tar ingen semester och inga ledigheter. Cancer måste behandlas NU för att rädda liv!

En av tre som redan har fått cancer

Skribenten anser att cancervården bör organiseras bättre.arkivbild

Väntetider för cancerpatienter är helt oacceptabelt. Patienter hinner dö alternativt hinner cancern sprida sig innan de får rätt vård.