Min lokala hjälte

Vi måste sluta döda vargarna

I Sverige finns det runt 300 vargar varav flera skjuts årligen, både illegalt och legalt. Andra förgiftas eller körs ihjäl av snöskotrar. Ibland går det till och med så långt att vargen misshandlas till döds. Det här är helt oacceptabelt och måste stoppas! Vi måste sluta döda vargar! Det här är oetiskt! Jag förstår att många blir arga och ledsna när deras boskap rivs eller hundar dödas, men det är ändå ingen ursäkt för att döda vargen!

Mina förslag är i stället att sätta upp ordentliga staket och skaffa någon som vaktar boskapen. Vargen är livrädd för människor och bara att känna lukten av en människa får den att fly. Om inget av det här funkar får man i stället ta och flytta vargen. Sverige är ett glest befolkat land och det finns massor av skogar där vargen kan bo utan att störa människan. Jag tycker att staten borde skapa fler urskogar där djur och natur kan få vara ifred.

Man skulle även kunna flytta dit vargar och låta dem bo där. Om vargen nu inte vill bo där och går tillbaka till sitt gamla revir, så flytta bara tillbaka den och om den fortsätter att rymma sätt upp staket eller halsband med spårsändare. Var lite kreativa! Alla problem går att lösa på fredlig väg.

Förresten så är det kopplingstvång under större delen av vår och sommar så hundar ska ändå inte springa lösa i skogen så det ska inte vara ett problem. Om ni fortfarande inte är övertygade om att man ska sluta skjuta varg så kan jag ta och berätta lite om Rumänien och deras ”vargproblem”.Rumänien är ett land som till ytan är häften så stort som Sverige och mycket mer tätbefolkat.

Rumänien har 3 000–4 000 vargar och antalet växer sakta. Där har de inga problem med vargen och tycker att den är bra för naturen. Fåraherdarna vet att det enda som behövs för att jaga bort en varg är en vandringsstav och sig själv. Man ska lämna naturen i fred och inte försöka leka Gud. Vi vet alla vad som händer då…

She Wolf