Vi måste stanna kvar i Husby

Det är inte bra om skötsamma invånare flyttar från Husby. Då ökar de kriminellas andel av befolkningen, och området får ännu sämre rykte. Gå i stället ut i området på kvällarna. Engagera er i politik och föreningsliv. Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar borde avstå från alkohol, även på fester för att vara goda förebilder för unga.

Skolorna i Järva är nog inte sämre än på andra ställen. Jag tror att många elever har för dåliga svenskakunskaper för att klara undervisningen, för att dom inte har bott så länge i Sverige. En elev med goda svenskakunskaper skulle nog klara sig lika bra i en Järvaskola som i en innerstadsskola.

Irene W