Vi måste ta ansvar för Edsviken

Östersjön och Edsviken mår dåligt och det krävs en tydlig politik och resurser för att säkra en hållbar utveckling. Sedan 2011 har vattnet i Edsviken vid Strandvägen gått från utmärkt kvalitet till dålig kvalitet enligt Folkhälsomyndigheten.

En ny rapport beställd av Världsnaturfonden slår fast att satsningarna på lång sikt ger en rejäl ekonomisk vinst och att Sverige skulle tjäna 27 miljarder kronor per år och få 70 000 nya jobb om vi räddar Östersjön.

Vi människor kring Östersjön måste alla ta vårt ansvar och bli än bättre på att värna vårt gemensamma innanhav. Östersjöns tre viktigaste branscher turism, fiske och jordbruk kommer få kolossala förluster om vi inte stoppar den negativa utvecklingen.

Sollentunapartiet vill samordna insatserna för Sollentunas största dagvattenutsläpp vid Edsbergs slott. Vår målsättning är att förtydliga principerna för dagvattenhanteringen kring Edsviken i syfte att bidra till en optimal ekologisk status. Vilka konkreta mål har majoriteten i Sollentuna vad beträffar reningen av dagvattnet i Edsviken?

Anki Elken, Sollentunapartiet