Vi måste ta ansvar för våra gymnasieelever

På Sundbybergs traditionella kräft- och surströmmingsskiva fanns de flesta av kommunens politiska partier på plats för att lyfta sina hjärtefrågor och prata politik med sundbybergarna.

Några lyfte välfärden (gissa vilka), andra ville sänka skatten (gissa vilka). Socialdemokraterna delade ut foldrar om allt som är på gång i Sundbyberg – bland annat en ny kommunal högstadie- och gymnasieskola. Problemet är bara att det inte lär bli någon ny gymnasieskola. I grundskole- och gymnasienämnden beslutade nämligen S tillsammans med de andra partierna i nämnden, förutom Vänsterpartiet, att de inte vill ha någon sådan. Bortsett från att Socialdemokraterna uppenbarligen driver frågor de själva inte tror på så är detta problematiskt av flera anledningar.

Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Redan 2020 kommer vi ha 60 000 invånare. Många av dessa i skolåldern. Kommunen har ansvar för och intresse av att det finns utbildningsplatser för dessa barn och ungdomar.

Sundbyberg är också en av Sveriges rikaste kommuner. Denna rikedom är dock helt meningslös om det inte sker återinvesteringar i kommunen. Ett av de absolut mest eftersatta områdena är skolan.

Vänsterpartiet menar att vi behöver satsa på våra elever. Det finns en överetablering av gymnasieskolor i Stockholms län. Många av dessa riskerar att gå i konkurs de kommande åren. Är skolorna privata och vinstdrivande är det dessutom stor risk att de stänger över natten. Kommunen har då ett ansvar att hitta nya placeringar till ungdomar som helt plötsligt står utan skola. Utöver detta bör kommunen ta ansvar för de mindre studiemotiverade elevernas möjlighet till utbildning på hemmaplan.

Det tål att poängteras – av alla partier i kommunen är det bara Vänsterpartiet som menar att kommunen på plats bör ta sitt ansvar och skapa utbildningsplatser för våra ungdomar. Det är beklagligt.

Jesper Wiklund,

Vänsterpartiet Sundbyberg