ANNONS

Vi måste ta ett ansvar för Huddinges historia

Fullersta Bio och andra kultur- och föreningslokaleri i kommunen är inte ”Huges”, utan Huddingebornas, argumenterar insändarskribenten.
Fullersta Bio och andra kultur- och föreningslokaleri i kommunen är inte ”Huges”, utan Huddingebornas, argumenterar insändarskribenten.
ANNONS

Till Huddinges folkvalda! På senare tid har vi hört att Huge AB ska börja ta ut marknadsmässiga hyror för ”sina” lokaler och att nyttjarna/hyresgästerna demonstrerat med fackeltåg utanför invånarnas/skatte­betalarnas kommunfullmäktige.

De lokaler som nämnts är väldigt olika. Jag tar tre exempel:

Huddinge Hembygdsförenings Nyboda, som varit skola och klockarbostad.

Vårby-Fittjas Hembygdförenings tvätterimuseum vid Albysjön, som varit privatbostad åt tvättare.

Konstnärsklubbens utställningslokal som varit konsumbutik och biograf.

Tycker ni verkligen att det är Huges lokaler det handlar om? Jag tycker inte det.

Alla drivs och sköts av personer som arbetar ideellt och som brinner för att låta nutida och kommande generationer Huddingebor få veta hur Huddinge vuxit fram.

Låt inte ekonomiska marknadskrafter styra hur vi ska bevara vår historia.

Låt de föreningslokaler som en gång överläts till Huge bli kommunal egendom igen.

ANNONS

Jag och många med mig anser att det är en kommunal angelägenhet att bevara vår gamla sockens historia precis som det är och att med nolltaxan göra det möjligt för Huddinges föreningar att använda kommunens lokaler och idrotts­platser. Sådant ska styras av folkvalda demokratiska beslut och inte av marknadskrafter.

Gunnel Jacobsen