Vi måste värna kulturarvet ännu mer

När är Sveriges moderata kulturminister väljer att lyfta Kulturarvsdagen som inföll den 8 september blir man lite extra varm om hjärtat.

Vi i Österåker behöver bli bättre på att vårda vårt kulturarv för kommande generationer. Vi behöver värna om den kulturmiljö som präglat vår kommun i århundraden och arbeta för att göra den mer tillgänglig för alla. De kulturhistoriska sevärdheterna är många och här finns goda möjligheter att locka fler besökare till Österåker.

Vi behöver också stödja alla dem som ägnar sin fritid åt att bevara och berika kulturen, till exempel hembygds- och konstföreningar.

Vår förhoppning är nu att ännu fler ska förstå vikten av att värna vårt kulturarv och visa det i den kommande budgeten.

Folkpartiet Liberalerna

Österåker