Vi om några satsar på kollektivtrafiken

Svar på insändaren ”Oppositionen hotar kortare restid” den 23 juni:

Miljöpartiet har sedan start varit pådrivande när det gäller dubbelspårsutbyggnaden för att skapa 10-minuters trafik på Roslagsbanan. Vi var det enda parti som sa ja till att genomföra hela projektet enligt plan. Vi är också positiva till att titta på en förlängning av Roslagsbanan till Odenplan.

Nu blir det utbyggnad till 10-minuterstrafik, men med en bantad budget som riskerar att skapa störningskänslig trafik. ­Alliansen i Stockholms läns landsting sitter i styrande minoritet och har huvudansvaret för länets kollektivtrafik. De är ansvariga för de nedskärningar som slår mot kollektivtrafiken och som påverkar resenärerna i länet. Miljöpartiet i landstinget satsar pengar på projekt som Alliansen skjuter på framtiden.

Vi vill skapa bättre kommunikationer för en hållbar utveckling i länet.

Några exempel på projekt som Alliansen fryser är Spårväg Syd och Spårväg City. Tvärbanans Kistagren försenas ytterligare. Det är projekt som Miljöpartiet skulle finansiera med en skattehöjning på 20 öre, för att inte dra i nödbromsen utan utveckla den enormt viktiga kollektivtrafiken i hela länet.

I vår budget köper vi mer trafik, 750 miljoner kronor och investerar mer, fyra miljarder 2016–2020, än Alliansen.

Timo Grönlund (MP), ordförande i Vallentuna kommun

Rolf Öberg (MP), gruppledare Täby kommun

Ingrid Landin (MP), kommunalråd Norrtälje kommun

Heidi Stapf Ekström (MP), gruppledare Österåkers kommun

Malin Karlsson (MP), trafik­politisk talesperson ­Stockholms läns landsting