Vi säger ifrån när människor kränks

Svar på insändaren ”Sanslös förföljelse av SD” den 24 juni:

Bengt Johansson tycker att SD är förföljda och inte fritt får uttrycka sina åsikter i landet. Jag ställer mig frågande till detta påstående. En snabb sökning på internet visar att anhängare till SD har tusentals sidor att vända sig till, tidningar att skriva i och lokalföreningar i en majoritet av Sveriges kommuner.

Artikelförfattaren skriver att ”rasism” är ett urvattnat ord, jag skulle vilja påstå att uttrycket ”förföljelse av SD” är vad som är urvattnat. Vad som däremot finns är en stor grupp människor som tar kraftigt avstånd från SD och deras människosyn. Det är humanister, socialdemokrater, liberaler med flera som vågar stå upp för alla människors lika värde och när dessa kränks sitter vi inte tysta och tittar på, då går vi ut på gator och torg och säger ifrån!

Att alla i Sverige har rätt att uttrycka sig är nämligen inte samma sak som att få stå oemotsagd. När vi protesterar mot SD är det inte tecken på en åsiktskorridor, det är tvärtom ljudet av oss som vägrar acceptera ett parti som fram till 90-talet fortfarande talade om olika människoraser och som fortsätter att dela upp folk beroende på ursprung.

Så länge sådana åsikter finns så vägrar i alla fall jag vara tyst.

En socialdemokrat

som vägrar vara tyst