Vi samlar alla resurser mot arbetslösheten

Krisen i Europa är inne på sitt femte år. Sverige klarar sig bättre än många andra och det gäller också Upplands-Bro. Vi har ordning och reda i ekonomin och en buffert för framtida svårigheter.

Arbetslösheten i landet och kommunen är dock långsamt stigande. I Upplands-Bro tar vi nu krafttag för att motverka arbetslöshet och utanförskap.

Arbetslösheten i kommunen är 5,5 procent och inte högre än vad den var i börjar av 2010, men vi har högre ambitioner än så.

Vi samlar alla som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder i samma organisation vilket skapar möjligheter till samverkan som tidigare varit svårt att få till. Vi strävar efter att se förmågan i stället för oförmågan hos varje individ, det vill säga vi försöker bortse från svagheter eller eventuella funktionsnedsättningar som människor kan ha och fokuserar i stället på styrkor, intressen och kompetens. Detta kommer på sikt att göra att våra medborgare i mycket högre utsträckning får möjligheter att lyckas, vilket i sin tur ökar självförtroendet. Det är en förutsättning för att må bra och för att få ett jobb.

Vi samarbetar med näringslivet lokalt och regionalt, alla kommunens olika arbetsplatser och arbets­förmedlingen för att göra rätt matchningar. Arbetslösheten ska ner och fler ska komma till­baka till ett arbete, det är målet.

Glädjande nog ökade antalet nyanmälda jobb till arbetsförmedlingen med 87 procent under november jämfört med samma månad året innan för att dock åter falla tillbaka. Det ger dock en strimma av hopp.

Vi lutar oss inte tillbaka, vi har höga ambitioner. Kommunens arbetslöshet ska ner och fler ska i arbete.

Behöver du ett arbete eller kan du erbjuda ett arbete hör av dig till arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsenheten. Båda nås via kommunens kundcenter.

Irène Seth (M)

kommunstyrelsens ordförande

Tina Teljstedt (KD) ­socialnämndens ordförande

Arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunen ska samarbeta mot utanförskap, skriver två politiker.arkivbild

Vi samlar alla som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder i samma organisation vilket skapar möjligheter till samverkan som tidigare varit svårt att få till.