Vi satsar miljoner på skolan

Svar på insändaren ”Skolsatsningen är ett tråkigt skämt” den 19 november:

På Folkpartiets initiativ satsar den borgliga majoriteten i Öster­åker 16 miljoner kronor på kvalitetsförstärkningarna i förskola och skola. Denna satsning görs redan under hösten och pengarna kommer att gå till nya läromedel i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel för såväl elever som pedagoger.

I budgeten för nästa år satsar vi drygt 50 miljoner kronor på förskolan och skolan. Delvis en rejäl uppräkning av skolpengen, men också några extra satsningar på att minska antalet barn per pedagog i förskolan, en särskild läs- och skrivsatsning för årskurs 1 och 2 samt ökade resurser till att ge skolorna likvärdigare förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag att alla elever ska nå målen. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet bidrar till att barnen utvecklas och lägger grunden för framtida skolgång. Vår ambition är att lägga de största resurserna redan i de tidiga åldrarna för att bereda alla de bästa förutsättningarna längre fram i skolåren.

Tillsammans med den satsning på 10 miljoner som gjorts på att öka lärarnas löner, som enligt Lärarförbundet är den största i Sverige, tar nu Österåker flera steg framåt mot målet om länets bästa skola!

Folkpartiet Liberalerna ­Österåker