ANNONS

Vi satsar mycket på idrotten i Sundbyberg

ANNONS

Svar på insändaren ”Satsa på idrott för ett friskare Sundbyberg” den 21 april:

Jan Kihl från idrottsalliansen ställde frågan vad Sundbyberg och politikerna vill med idrotten i staden. Idrotten är oerhört viktig. Det civila samhället (föreningar, grannskap , kyrkor, och andra naturliga gemenskaper) utgör grunden för människors engagemang.

Idrottsalliansen har också en viktig roll. Det är förvisso inte staden eller politikerna som ska bestämma vilken typ av idrott som invånarna ska ägna sig åt på sin fritid, men det är vår uppgift att ge förutsättningar för det genom att se till att det finns anläggningar som bjuder in till och kan användas till klubbträningar, spontana aktiviteter och tävlingar.

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka möta de behov som finns. Vi invigde en ny simhall i januari 2015. Brotorps idrottshall invigdes hösten 2013. En ny basketplan som ligger utomhus i Rissne – Rosa Pantern – stod klar sommaren 2014. Det gjorde även utegymmet vid Lötsjön och ett annat i Ursviks motionsområde.

Det finns ett stort behov av fler fotbollsplaner och jag har föreslagit att vi ska kunna lägga konstgräs på basebollplanen i Ör, som i dag till största delen av tiden står tom, så att den ska kunna användas som fotbollsplan.

Sundbyberg växer, främst i Stora Ursvik, där flera tusen nya medborgare flyttar in de närmaste åren. Vi är i full gång med planering av hallar, fotbollsplaner och gröna ytor så att alla nya invånare får en aktiv och meningsfull fritid. Det gynnar folkhälsan, gemenskapen, det civila samhället och därmed demokratin.

Maria Bohman (KD)

kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Den nya simhallen som invigdes i början av året är en av flera satsningar på idrottslivet som skribenten tar upp.arkivbild

ANNONS

Vi är i full gång med planering av hallar, fotbollsplaner och gröna ytor.