ANNONS

Vi satsar på Älvsjös invånare

ANNONS

SVar på insändaren ”Skattepengar slösas bort” den 2 juni:

Det är bekymmersamt att moderaternas Johan Nilsson väljer att ge en sådan missvisande bild av de satsningar som nu görs för de boende i Älvsjö. Faktum är att nuvarande majoritet med S, MP, V och FI satsar 27 miljoner mer än vad den moderatledda majoriteten gjorde. Dessutom skjuter vi till 1,2 miljoner utöver ordinarie budget för att utveckla den lokala demokratin.

Älvsjö har sedan 1999 varit den enda stadsdel som inte har kunnat erbjuda medborgarna en kommunal hemtjänst. I våra grannstadsdelar ligger efterfrågan upp emot 50 procent vilket säger en del om hur betydelsefullt det kommunala alternativet är. Enligt en undersökning av SOM-institutet via Göteborgs universitet, vill över 70 procent begränsa vinster inom skattefinansierad välfärd, även bland de som valt privata alternativ. Vänsterpartiet ingår i en majoritet som satsar på Älvsjös medborgare.

Att bygga upp en kommunal hemtjänst och utveckla den lokala demokratin är en del i detta arbete. Det är vi mycket stolta över.

Emelie Roxby Schüsseleder (V) ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Jenny Norber (V), ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Johan Norlin

Vänsterpartiet Liljeholmen

ANNONS