ANNONS

Vi satsar på en bättre skola

ANNONS

I vårbudgeten har regeringen avsatt extra medel till kommunerna för att höja kvalitén i skolan. För Sundbybergs del handlar det om cirka 11–13 miljoner kronor, som ska gå till bland annat läxhjälp, sommarskola, mer matematik på högstadiet, ett lågstadielyft och mer personal i förskolan. Dessutom blir det betyg från årskurs fyra och tioårig grundskola. Satsningen ger ett välbehövligt tillskott, som motsvarar cirka 25 heltidsanställda lärare! Förutom detta har regeringen även tilldelat Sundbyberg 2,7 miljoner för lärare genom karriärvägsreformen.

Lokalt skjuter Sundbybergs stad till drygt tio miljoner ytterligare för att bland annat stärka resurserna kring förskolebarn med särskilda behov och höja skolans socioekonomiska peng. Dessutom anställs en förskolepsykolog och förskolan förstärks med tolv heltidsanställda fram till sommaren. Kristdemokraterna tar ansvar och satsar på skolan, både lokalt och på riksplanet!

Bengt Sjöholm (KD) ­gruppledare Sundbyberg