Vi ska följa upp att det finns personal

Svar på insändaren ”Stressen driver bort personalen” den 19 november:

Det är beklagligt att du upplever att schemaläggningen på helger och vid sjukfrånvaro inte fungerar. Hög personalkontinuitet är en förutsättning för att äldre ska känna sig trygga med den hjälp de får, och detta står tydligt i de avtal kommunen skriver med hemtjänstföretagen. Vi ser allvarligt på det och kommer att vid avtalsuppföljningarna särskilt uppmärksamma personalförsörjningsplanen på helger och vid sjukfrånvaro.

När det gäller ersättning för restiden så har vi i beräkning av timersättningen tagit höjd för resorna mellan olika adresser.

I undersökningen Öppna jämförelser 2012 var Sollentunas hemtjänst en av de bästa när det gäller kontinuitet. En annan undersökning visade att 85 procent är mycket nöjda med sin hemtjänst. Självklart är målet att 100 procent ska vara mycket nöjda och att alla ska känna att Sollentuna är en bra kommun att åldras i. Det arbetar vi för, varje dag.

Mona Zakeri

avdelningschef för äldreomsorg