Vi ska göra våra fakturor tydligare

Svar på insändaren ”Sopavgiften rena rånet” den 3 mars:

Tack för dina synpunkter! Vi ser att formuleringen i vår faktura kan behöva ses över då den lämnar utrymme för missförstånd. Vi vill därför klargöra vad som gäller för din del:

Avfallstaxan består av två delar, grundavgift och abonnemangsavgift. Grundavgiften på 775 kr/år är obligatorisk och betalas av alla oavsett typ av abonnemang. Du väljer själv vilken typ av abonnemang du ska ha.

SRV:s ägarkommuner har bestämt att utsortering av matavfall ska främjas, och har därför satt avgiften för denna typ av abonnemang till 886 kr/år, att jämföra med osorterat, som kostar 1 235 kr/år.

Eftersom du har valt abonnemang källsortering av matavfall har du i dag den lägre taxan.

SRV återvinning