ANNONS

Vi ska ha plats för alla

ANNONS

Svar på insändaren ”Fel att neka sjuka plats på äldreboende” den 4 mars:

Signaturen ”Jag ser definitivt rött!” hävdar att Folkpartiet borde skämmas för att vi tar emot ensamkommande flyktingbarn och ger dessa ungdomar möjlighet att bo på det tomma översta våningsplanet i Edsbergs äldreboende. Folkpartiet skäms inte för att vi möjliggör för utsatta personer att bo i Sollentuna och därmed ge dem en chans till en ljus framtid. Vi har möjlighet att erbjuda detta, samtidigt som de äldre i Sollentuna får den omsorg som de har rätt till.

De flesta av oss har haft tur. Vi har fötts i välfärdssamhället Sverige. Alla har inte samma tur utan deras verklighet består av krig, terrorism, diskriminering och fattigdom. I ett fåtal fall lyckas en person, med stöd av sin familj och det lilla kapital familjen har, fly från detta helvete. Det är drivna ungdomar vi tar emot och de förtjänar en andra chans.

Just nu ser vi ett minskat behov av vård- och omsorgsboenden. Det översta våningsplanet i Edsberg har stått tomt i över ett år och det kostar kommuninvånarna 2,5 miljon årligen. Folkpartiet vill att de pengarna används till att förbättra omsorgen för våra äldre. Det är även viktigt att framhålla att de vård- och omsorgsboenden som kommunen erbjuder är biståndsbedömda, det vill säga en person beviljas plats utifrån behov. Därmed får inte alla som vill flytta till ett vård- och omsorgsboende utan man ser till individens behov, detsamma gäller andra insatser till exempel hemtjänst. Sollentuna har i dag inte brist på boendeplatser och den dagen våningsplanet i Edsbergs behövs inom äldreomsorgen så kommer boendet åter bli vård- och omsorgsboende. Tills dess så hoppas jag att de unga som kommer att bo där välkomnas till Sverige på ett bra sätt och att de, trots sin bakgrund, finner styrkan att lyckas.

Anna-Lena Johansson (FP) Kommunalråd

ANNONS