Vi ska inte ha andra klassen anställda

Svar på insändaren ”Låt tiggarna vakta över återvinningen” den 17 februari:

Vid första tanken låter det ju som en bra idé. Klart att vi kan hjälpa tiggarna med enklare jobb. Vakta återvinningen, packa matkassar, sopa trottoaren utanför butiken där de sitter. Det skulle kännas bättre för alla om de faktiskt fick utföra ett jobb och få en liten slant för besväret istället för att tigga.

Men vad innebär då detta i praktiken? Plötsligt har vi människor som står utanför samhället i form av försäkringar och kollektivavtal. Ska vi ha jobb där det är okej att inte ha de skyddsnät som du och jag tar för givet? Ska vi ha en andra klassens anställda som får lön långt under avtal? Ska de betala skatt för inkomsten de får eller ska vi då anse att svartjobb är okej om det endast är tiggare som utför dem?

Nej, tyvärr är detta inte en lösning på problemet. Det kan aldrig vara okej att legalisera utanförskap. Det kan aldrig vara acceptabelt med anställning utan kollektivavtal.

Anna