Vi ska sköta fornminnen bättre

Svar på insändaren ”Stadsdelsnämnden missköter fornminnen” den 15 oktober:

Jag måste tyvärr ge Henry Aspeqvist rätt, men nu ska det bli ändring! Under hösten kommer gräset att slås och i vinter ska sly röjas uppe i Lunda. Skötsel av fornminnen ingår i stadsdelens budget för parkskötsel, som dock har många områden som måste ses efter. Därför har nämnden ansökt om extra pengar från trafikkontoret för att förbättra skötseln på Lunda gravfält.

Därefter kommer en upprustning och skötselplan för området tas fram. I den ingår att entréerna förtydligas, tillgängligheten förbättras, åtgärder för ekologisk mångfald genomförs och informationen om våra fornminnen förbättras.

Många ”gamla Spångabor” har nog precis som jag minnen av skolutflykter och lekar uppe i Lunda samtidigt som vi då också sittande nedanför ”osten, korven och limpan” lärt oss en hel del om vår hembygd.

Så ska det vara även i framtiden både för nuvarande och kommande Spångabor.

Ann-Katrin Åslund (FP),

ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd