Vi socialdemokrater vill satsa på skolorna

Värmdömoderaterna har pratat om höga ambitioner för skolan. Men verkligheten visar att man varje år har sänkt skatten i stället för att satsa på barnens utbildning.

Allt fler väljer bort Värmdös skolor och åker framför allt till Nacka för att gå i grundskola där.

Många Värmdöelever klarar inte att bli behöriga till gymnasiet. I flera år har Värmdö legat i botten vad gäller andelen behöriga lärare.

Vi socialdemokrater menar allvar med att bryta denna negativa utveckling. Vi satsar därför på mindre klasser och mer kunskap. De tre första stegen i vår framtidsplan för att stärka Värmdös skolor är följande:

1. Fler lärare i årskurs F-3: Pedagogisk forskning pekar på att snabba och tidiga insatser för barn som riskerar att hamna efter är en effektiv metod för att nå höga kunskapsmål. Vid ett maktskifte inleder vi omedelbart rekrytering av 20 nya lärare i F-3 för att minska stora klasser och ge våra elever mer tid med sina lärare så att ingen halkar efter.

2. Investera fem miljoner kronor i våra lärares kompetens och behörighet redan 2015:

Värmdös lärare ska få möjlighet till kompetensutveckling på betald arbetstid och mer tid för pedagogiska samtal.

Obehörig personal som visat på goda resultat och ett starkt engagemang för eleverna ska få möjlighet att läsa in sin behörighet på betald arbetstid. Vi inrättar navet Pedagog Värmdö, en samlande arena för såväl kommunala skolor som friskolor.

3. Resurspool med tio nya specialpedagoger och speciallärare.

För att ge alla elever de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan satsar vi socialdemokrater på att anställa specialpedagoger och speciallärare i en central resurspool i kommunen. Syftet är att stötta lärare och elever ute i verksamheterna utifrån de olika behov som eleverna har och som skolorna har svårt att klara på egen hand.

Alla våra förslag är fullt finansierade genom statliga medel från en tillträdande socialdemokratisk regering och egna budgetreformer i Värmdö.

Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson (S)

Annika Andersson Ribbing oppositionsråd (S) Värmdö, Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S) Värmdö

Skribenterna skriver att de bland annat vill anställa fler lärare.

Arkivfoto: Åsa Liljekvist

I flera år har Värmdö legat i botten vad gäller andelen behöriga lärare.