Vi som bor i utkanten är bortglömda – igen

Från och med den 1 juli i år väljer Vallentuna kommun att göra det fria skolvalet till en klassfråga. Vår dotter kommer till hösten att börja i en annan skola i Vallentuna och vi har därför sökt skolskjuts (SL-kort) så att hon ska kunna ta sig till skolan. Den nya skolan ligger cirka 3 mil bort, men Vallentuna kommun har avslagit vår ansökan på grund av att vi bara bor 250 meter ifrån den anvisade skolan, det vill säga Kårstaskolan.

Jag trodde att något blivit fel och ringde därför upp ansvarig handläggare på kommunen, men nej vi har en skola nära och har valt en annan skola och får därför betala kortet själva. De nya reglerna går att läsa på kommunens hemsida. De familjer som inte har råd att köpa ett SL-kort till sina barn har i och med denna nya regel blivit begränsade i sitt skolval. För oss som bor centralt i Kårsta innebär det att alla barn som går i låg och mellanstadiet och vill byta till en annan skola kommer att få bekosta sina SL-kort själva.

Åter igen är vi som bor i kommunens utkant bortglömda, vad går våra skattepengar till? Kommunen klipper ju knappt gräset, låter grusfotbollsplanen och gångvägar växa igen. Nu har jag fått nog och tycker att det är synd att vi i Kårsta med omnejd inte kan stoppa skattebetalningarna så att kommunen ser hur mycket vi i utkanten i kommunen bidrar med i skatteintäkter. Kommunen verkar inte förstå hur många företag och välbetalda kommuninvånare vi har här i utkanten av kommunen.

Helene Marklund