Vi städar upp och tar ­ansvar för upphandlingen

Svar på insändaren ”Dagverksamhet utan avtal” den 24 februari:

I insändaren lägger Nikoletta Jozsa (FP), Inger Sundqvist (M) och Lennart Nilsson (KD) ifrån sig det egna ansvaret om hur dagverksamheten i Barkarby har hanterats. Det som inte framgår i insändaren är att det just är dessa partier som har haft ansvaret för att dagverksamheten inte upphandlats sedan 2009. Det ska ställas mot den nya samarbetskoalitionen, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, som direkt efter maktskiftet tagit tag i problemet med upphandlingen.

Socialförvaltningen har också vid ett flertal tillfällen påtalat för den tidigare majoriteten i socialnämnden att de måste hantera dagverksamheten, men då har de medvetet avstått från att agera. Vi tycker att det är magstarkt av FP, M och KD att inte ta ansvar för sitt tidigare styre. Att verksamheten inte upphandlats är ett problem som ska åtgärdas. Men det är viktigt att understryka att dagverksamheten inte är avtalslös. Det finns ett direktavtal med Attendo som reglerar både kvalitetskrav och kostnader.

Vi får nu städa upp och göra rätt från början. Vår utgångspunkt är att fokusera på kvalitén och valfrihet för brukarna i verksamheten. Vi har därför gett socialförvaltningen i uppdrag att snabbt utreda dagverksamheten som helhet och göra en fördjupad konsekvensanalys av de vägval som finns med upphandling eller att ta över verksamheten i egen regi. Utifrån denna bakgrund finns det starka skäl till att den nya samarbetskoalitionen avvaktar med beslut tills detta är gjort.

Att Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna inte vill ta ansvar för sitt eget agerande i frågan är beklämmande.

Bengt Harju (S), ordförande socialnämnden

Saousan Al Merai (C)

Elin Odesson (MP)