ANNONS

Vi ställer krav på kvalitet i vården

ANNONS

Svar på insändaren ”Ska enbart priset avgöra vilken vård de äldre får?” den 4 mars:

I din insändare hade du uppfattat att endast priset avgör vid upphandlingen som nu genomförs av driften av Augustendal. Vallentuna väljer äldreboende utifrån kvalitet – endast därefter bedöms priset.

Vid upphandling ska anbuds­givaren först uppfylla alla kvalitetskrav som finns i förfrågningsunderlaget, därefter antas det anbud som har lämnat in lägst anbudspris. Anbudet förkastas om det anses vara för lågt för att anbudsgivaren ska kunna uppfylla alla de i förfrågningsunderlaget uppställda kvalitetskraven.

Underlaget för upphandlingen och kvalitetskraven har utarbetats av sakunniga inom socialförvaltningen och upphandlingsavdelningen i kommunen. Underlaget har godkänts av socialnämndens arbetsutskott. Under avtalstiden sker sedan kontinuerlig uppföljning av avtalet vilket ger kommunen en möjlighet till dialog samt insyn i om kvalitetskraven uppfylls under avtalstiden.

Det är bra att vi är många som engagerar oss – kom gärna med och påverka politiskt.

Gunnel Orselius-Dahl (FP) ordförande i socialnämnden

ANNONS