Vi tänker återinföra enhetstaxan hos SL

En attraktiv kollektivtrafik är ett måste för att främja fler jobb och fortsatt tillväxt. Bristande framkomlighet kostar tid och pengar och skapar stress. Satsningar på mer och bättre kollektivtrafik är därför bland de smartaste investeringar som en växande storstadsregion kan göra.

Efter snart åtta år med moderatstyre såväl nationellt som i Stockholmsregionen är resultaten tydliga. Moderaterna har goda ambitioner. Men ambitioner och handling är inte alltid samma sak. Trots att landet växer släpar arbetsmarknad, infrastruktur och miljöanpassningar efter. Det är hög tid för en ny politik som sätter jobben först, säkrar tillväxten och tar ansvar för miljön.

Dessvärre har orättvisa zongränser och krångligt biljettsystem gjort att många stockholmare väljer bilen. Trängseln ökar och miljön belastas.

Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik genomför årligen en nationell attitydundersökning kring resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken. I undersökningen 2013 svarade hela 46 procent att de tycker att det är för krångligt att köpa biljetter. 2007 var samma siffra 27 procent. Upplevelsen av svårigheter i samband med biljettköp har nästan fördubblats på sex år. En tredjedel av resenärerna tycker även att det är krångligt att ta sig fram med kollektivtrafiken.

Vi vet att utvecklingen kan vändas. Vi har lanserat ett framtidskontrakt där vi sätter jobben först. En fungerande arbetspendling är en viktig del. Om vi vinner valet i höst kommer vi att införa enhetstaxa och slopa zonerna. Fler resenärer och säkrade intäkter ger större utrymme att investera i en smart och snabb kollektivtrafik.

Vi vill att alla resenärer, invånare och besökare ska känna sig lika välkomna till SL. Trots att enhetstaxa är både kostnadseffektivt och smidigt vägrar Moderaterna att titta närmare på förslaget. Det krävs ett nytt politiskt styre för att medborgarna ska erbjudas mer än goda ambitioner.

Freddie Lundqvist (S)

Swapna Sharma (S)

kandidater till landstings­fullmäktige

Krångligt biljettsystem? Socialdemokraterna skriver att de vill avskaffa zonerna i SL-trafiken.Arkivfoto

Dessvärre har orättvisa zongränser och krångliga biljettsystem gjort att många Stockholmare väljer bilen.