Vi tar tag i parkeringsproblemen

svar ”Gör något åt långtidsparkerarna”, Mitt i Lidingö den 19 mars.

På Bodalsvägen har det varit stora problem med långtidsparkerade bilar under en längre tid.

Från staden har vi därför de senaste två månaderna tagit krafttag för att komma åt detta problem.

Ett stort antal parkerings­anmärkningar har utfärdats och ett tiotal uppmaningar att flytta fordon har skickats till fordons­ägare, varav cirka hälften har lett till att kommunen bärgat bort fordonet.

Vi arbetar även för att effektivisera våra arbetsrutiner kring långtidsuppställningar då detta är ett problem som ständigt ökar i Lidingö.

Olof Minati, trafikplanerare Lidingö stad