ANNONS

Vi unga vill inte leva i utanförskap

ANNONS

Jag är en ung student från förorten som har fått nog av att ungdomar ignoreras. Det är irriterande att vi ignoreras hos myndigheter, speciellt arbetsförmedlingen där vi hela tiden bollas runt på massa möten och annat utan något resultat för att “vi ska fatta” att vi ska ta tag i det själva fast vi behöver hjälp.

Det är förargelseväckande att kommuner bara lägger pengar på infrastruktur och massa annat när ungdomar är i mer behov av stöd till arbetslivet eller ungdomsgårdar med många aktiviteter.

Man borde lägga mer pengar på att ungdomar får träffa inflytelserika och viktiga människor inom allt så som före detta kriminella, gamla missbrukare, inflytelserika människor inom studier, sport, yrken.

Och att våra röster och tankar ska vara jämställda och hörda och att vi har lika mycket rättigheter som alla andra. Och vi vill inte leva i utanförskap, vi vill vara en del av samhället och ha viktiga roller.

Vi är trots allt vuxna snart och behöver ta mer ansvar och lära oss mer om ansvar. Visst ska vi i så stor mån som möjligt vara självständiga men just nu är vi i en period där vi är i behov av stöd och kunskap!

En upprörd student som har fått nog