Vi välkomnar enhetstaxa för SL

Sedan länge har vi vant oss vid enhetstaxa i kollektivtrafiken för månadskorten, det vill säga att det kostar lika mycket per månad oavsett hur långt vi avser att åka.

Men av någon anledning har SL valt att ha olika zoner och därmed olika taxor om vi tänker betala för en enkelresa. Detta har vi i Centerpartiet länge arbetat för att förändra och därmed kunna få fler att välja kollektiva resor före bilen.

Det är därför glädjande att fler partier nu öppnar upp för att införa enhetstaxan.

Speciellt glädjande är det för oss på Värmdö eftersom zonsystemet uppenbart har missgynnat oss i förhållande till dem som bor inne i Stockholm.

Den parlamentariska utredningen om framtidens biljettsystem kommer att se över för- och nackdelar med enhetstaxan. Det är bra.

Vi önskar också att utredningen gör en grundlig analys av hur en ökad kollektivtrafik med båt kan förbättra vår kollektivtrafiksituation på Värmdö.

Vi är övertygade om att mer av framtidens kollektivtrafik behöver använda vattenvägarna i stället för de redan överbelastade landvägarna.

Johan Linander

Ina Ununger

Hans Lindqvist

Centerpartiet Värmdö