Vi väntade förgäves Ett hån mot resenärer

Kanske kan kommunen göra som i Österåker? Hyra in bussar då SL/Arriva uppenbarligen inte klarar av att köra Skarpängsborna till och från Täby centrum.

Nyss hände det igen – ingen buss kom och uppgivna köande gick hem eller hämtade bilen. Jag hade en tid att passa, men insåg efter 40 minunter att det inte var någon idé att vänta. Fick ringa återbud i all hast. Gick hem och var urarg! Tyvärr kan man inte cykla på moddiga och hala vägar.

Upprörd och uppgiven