Vi väntar ännu på besked om ridvägar

Till ansvariga inom kommunen:

Vi skulle vilja veta vad som händer med den tillsatta ridvägsutredningen och de 800 000 kronor av kommunala medel som är avsatta för ridvägar i Upplands-Bro.

Ett stort antal ryttare/hästfolk deltog i ett dialogmöte angående hästar/ridvägar i Upplands-Bro i höstas, med livliga diskussioner, otaliga idéer och ett brinnande intresse hos deltagarna. Vad har hänt sedan dess?

Upplands-Bro är en av länets hästrikaste kommuner och det finns ett skriande behov av bättre, säkrare och tillåtna rid­vägar – både för oss ryttare och för allmänheten som inte vill möta hästar på sina promenader.

Vi är många som är ivrigt intresserade av ridvägsutredningens resultat. Kan vi snart få ta del av detta på kommunens webb­sida?

Ryttare i Upplands-Bro

Upplands-Bros ryttare längtar efter fler ridvägar.läsarbild