Vi vill återinföra kvarterspoliserna

Allting var inte bättre förr men vi hade åtminstone poliser.

Av och till har behovet av poliser diskuterats i ”Mitt i Sundbyberg” och de flesta är eniga om att polisen behövs i kommunen.

På den tiden som Sundbyberg hade en egen polis fanns det uppemot 30 poliser och två polisbilar samt en bil i reserv i staden. Men efter att polisen förstatligades har poliserna i Sundbyberg blivit allt färre och i stället har de privata vaktbolagen blivit allt fler, trots att Alliansregeringen hävdat att landet har fått fler poliser.

Sverigedemokraterna i Sundbyberg anser att detta är en oacceptabel utveckling och kräver en ändring. Många landsortstidningar beskriver också att det saknas poliser. Frågan är vart alla poliser tagit vägen?

Tidningar beskriver också hur illa polisens it-system fungerar, liksom polisledningen. Däremot verkar det som om enskilda poliser gör heroiska insatser trots alla problem.

Polisen är statens ansvar men staden måste ställa tydliga krav på staten. Vi Sverigedemokrater i Sundbyberg anser att det behövs minst lika många poliser som när vi hade en egen poliskår. Befolkningen har ju ökat och staden har blivit större.

Vi vill ha kvarterspoliser, som kan gå runt och förebygga brott och olycksrisker i till exempel trafiken och skydda äldre personer från rån och misshandel. Birger Jarl införde kvinnofrid redan på 1200-talet men den fungerar dåligt i dag. Vi kommer snart att ha en intressant valrörelse. Denna får visa om mötesfriden fungerar. I våras var det dåligt med den saken.

Allt var inte bättre förr men vi hade åtminstone poliser. Därför kan det vara värt att fundera över vilka alternativ det finns för att få en fungerande polis om den inte är stadens egen.

Gary Aelius (SD)

Kommunfullmäktigekandidat i Sundbyberg