Vi vill att kyrkan står för öppenhet

Det är kyrkoval söndagen den 15 september och vi hoppas att det blir ett högt valdeltagande.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) är ett nätverk som samlar liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Ordet fri markerar vår frihet från parti­politik och ordet liberaler att vi har en liberal värdegrund med stor öppenhet och tillänglighet mot omvärlden, vilket vi anser är en viktig utgångspunkt för det kyrkliga arbetet.

Vi i FiSK vill öka kunskapen om kristen tro framförallt hos barn och unga. Det måste kyrkan ta ansvar för när inte längre skolan gör det. Man kan inte ta ställning vare sig för eller emot om man inte vet vad det handlar om!

Vi vill också betona kyrkans sociala ansvar. Kristen tro måste omsättas i handling! Vi vill satsa på internationellt arbete och ser Svenska kyrkan i utlandet som en viktig del i församlingens alltmer globala kontakter. Vi tror samtidigt att religionsdialog här hemma är viktigt för att möta människor med en annan tro.

Kyrkomusiken vill vi särskilt värna om för dess egenvärde, men också som en väg in till kyrkans övriga arbete. Vi känner ett ansvar för att lyfta etiska frågeställningar i samhälls­debatten.

Slutligen, och inte minst, vill vi stärka frivilligarbetet i församlingen. Sådana insatser är både nödvändiga och viktiga om Svenska kyrkan ska klara sitt arbete att vara en svensk folkkyrka öppen för alla också i fortsättningen.

Inge Gerremo

Anne-Marie Holm

För FiSK i Järfälla församling