ANNONS

Vi vill att polisen ska ­fortsätta skydda Täby

ANNONS

Öppet brev till länspolismästaren och polisstyrelsen i Stockholms län:

Den speciella grupp poliser, ”inbrottskommissionen”, som sysslat med att utreda inbrott i länet sedan 2004, ska tydligen läggas ned sista december i år. Detta är både förvånande och oroande när inbrotten särskilt i villor ökat mycket påtagligt i norrort under senare år. Enligt närpolisen i Täby har till exempel under perioden 1 januari–21 oktober i år 116 villainbrott noterats mot 88 under 2012, det vill säga en mycket kraftig ökning.

Det borde då rimligen kräva större och ej mindre insatser från polisens sida, särskilt mot bakgrund av att allt fler internationella ligor söker sig hit för att begå brott. Därvid blir behovet av specialkompetens och underrättelseverksamhet av mycket stor betydelse. Som exempel kan nämnas att den 28 november hölls vid Solna tingsrätt en rättegång mot en liga, där polisen vid husrannsakan fann föremål från 47 olika inbrott.

Det är viktigt att kommissionen inte läggs ner utan får fortsätta sitt uppdrag. Som deltagare i grannsamverkansprojekt i Täby hemställer vi alltså om att polismyndigheten i Stockholms län prioriterar inbrottsförebyggande och -beivrande insatser.

Åke Bremin

Otto Kugelberg

Per Lundbergh