Vi vill behålla buss mellan norr och söder

Om man ska röra sig tvärs över ön det vill säga mellan norr och söder utan bil är buss 233 en nödvändighet. Bor man på norra ön och vill åka till Gångsätrabadet, Hersbyhallen, stallet eller handla på Willys behövs buss 233.

Keolis, den entreprenör som har fått friheten att ta fram förslag på busslinjerna och turtäthet, har inte något samhälls­ansvar att ta hänsyn till, men de ska ta in synpunkter från kommunerna. I slutänden är det de styrande partierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i landstinget som fattar beslutet i trafiknämnden. Nu har dock trafikförvaltningens chef gått ut i DN 30 april och tydligggjort att det är han som i högsta grad är ansvarig …

Flera föräldrar, unga och äldre som rör sig tvärs över ön, har ­visat sitt missnöje med att buss 233 läggs ner men i landstinget lyssnar man inte.

Keolis har lämnat ett halvdant förslag till Lidingö att buss 233 ska bli någon form av ”skolbuss” och ha sin tidtabell efter skolorna men kanske inte hela dagen och inte på loven.

Vi vill ha en bra busslinje som binder ihop ön och gör det lätt för alla som inte vill eller kan åka bil.

Miljöpartiet undrar hur kollektivtrafiken ska kunna bli mer attraktiv om man ständigt försämrar tillgången till buss och tåg och samtidigt höjer priserna? Hur tänker de styrande landstings­politikerna?

Ett kollektiv resande innebär ett mer hållbart resande. Det är dags att de styrande politikerna i landstinget tar sitt ansvar och möter det överhängande klimathotet med åtgärder som värnar miljön och minskar klimathotet. Inte tvärt om.

Låt Lidingöborna behålla busslinje 233 och utveckla i stället kollektivtrafiken för Lidingöbornas skull och för klimatet!

Helena Lundberg (MP) ­

ledamot i tekniska nämnden,

Thomas Bengtsson (MP) gruppledare

Ön behöver bindas ihop av en bra busslinje, skriver två miljöpartister.

arkivbild