Vi vill bygga fler bostäder för unga

Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga bara en dröm. Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv.På arbetsmarknaden har unga svårt att få fotfäste. Vänsterpartiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor. Det är bara drygt hälften av Sveriges unga mellan 20 och 27 år som har ett eget boende. Var fjärde ung vuxen bor hemma hos föräldrarna. Många flyttar runt mellan osäkra andra- och tredjehandskontrakt.

Vänsterpartiet föreslår därför i vår ungdomssatsning att det ska byggas 40 000 bostäder om året i Sverige, de flesta ska vara hyresrätter. Det skulle byggas cirka 1 000 nya lägenheter årligen i Nacka. Att jobba vid sidan av studierna skall vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen för studenterna. Med nästan 30 000 nya utbildningsplatser och höjda studiemedel med 750 kronor per månad från 2014 vill vi stärka möjligheten att studera under rimliga former. Det innebär i runda tal cirka 400 fler utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskolan för Nacka/Värmdöborna. Det har också blivit svårare för unga att få jobb. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 24 000 personer sedan 2006. Ungdomar måste få bättre möjligheter för att komma in på arbetsmarknaden. Med våra stimulansbidrag till kommunerna garanteras alla 17-åringar sommarjobb under tre veckor. Den erfarenheten gör det lättare att få jobb längre fram i livet.

Många unga upplever rotlöshet och otrygghet i dagens samhälle. I vår satsning ingår också att stärka ungdomsmottagningarna. Vänsterpartiets bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer, psykologer och barnmorskor samt läkare på ungdomsmottagningarna ger unga förutsättningar för ett bättre liv.

Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson (V)

Barbro Sörman, ordförande Vänsterpartiet Nacka

Olle Keijonen, ordförande Ung Vänster Nacka Värmdö