Vi vill göra mer – men hallarna är överfulla

AIK Innebandy vill utöka ungdomsverksamheten i Solna, men saknar förutsättningar, skriver två företrädare för föreningen.arkivbild
AIK Innebandy vill utöka ungdomsverksamheten i Solna, men saknar förutsättningar, skriver två företrädare för föreningen.arkivbild

De moderata politikerna Filippa Reinfeldt och Kent Persson har uttalat att för att idrottsföreningarna ska få kommunala bidrag, så måste de som motprestation bistå med träning för barn och ungdomar med särskilda behov och att det vore bra om föreningarna också tar sig in på skolorna och visar upp sig.

Dessvärre visar detta på en bristande kontakt med verklig­heten. Det är helt riktigt att idrottsföreningar får både statliga och kommunala bidrag. Dess storlek beror på antalet ungdomar som idrottar och hur mycket de idrottar. Det ligger således en inbyggd morot i systemet att ha så mycket verksamhet som möjligt.

Men inom AIK Innebandy uppfyller vi önskemålet om aktivitet i skolmiljön, eftersom vi driver den så kallade NIU-utbildningen för innebandy i Solna gymnasium och dessutom har innebandy i en av Solnas grundskolor, med kanske ännu fler på gång.

Vi har i dag en ungdomsverksamhet med endast elva ungdomslag. Det är en storlek på verksamheten som vi givetvis inte är nöjda med. Vi skulle både kunna och vilja utöka den mycket. Vårt problem är att vi inte kan, och det är här Filippa Reinfeldts och Kent Perssons dåliga kontakt med verkligheten kommer in i bilden. Vi har nämligen inte någonstans att vara, för i det moderatledda Solna byggs inga hallar. Här har man fullt upp med att bygga jätteanläggningar (Friends Arena), så att pengarna inte räcker till anläggningar för ungdoms­idrott. De hallar som finns är ­redan överfulla.

Inom AIK Innebandy är vi beredda att kraftigt utöka vår ungdomssatsning i alla åldrar och på flera olika sätt för att aktivera så många som möjligt. Men för att kunna göra det så krävs det att kommunen ger oss förutsättningar för detta.

Det skulle därför vara väldigt bra om politikerna gav oss dessa förutsättningar, innan man kritiserar oss.

Olov Lindquist

Ordförande AIK Innebandy

Lars Uggla

Vice ordförande AIK Innebandy

Vi har nämligen inte någonstans att vara, för i det moderatledda Solna byggs inga hallar. Här har man fullt upp med att bygga jätte­anläggningar.