Vi vill ha en lösning för bassängen

Nu försvinner varmvatten­bassängen på Sollentuna sjukhus, kanske för gott. Det är väldigt olyckligt att det sker. Ansvaret för det ligger på de moderatledda styrena i Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting som inte kunnat hitta en lösning.

Varmvattenbassängen är uppskattad av många och för några helt nödvändig för att de ska kunna leva ett värdigt liv. Vi socialdemokrater har engagerat oss starkt i frågan det senaste året och har försökt att konstruktivt jobba för att det ska finnas en varmvattenbassäng, utan uppehåll, i Sollentuna.

Tyvärr har de stolta ord som Anna-Lena Johansson (FP) och andra borgerliga företrädare använder visat sig vara utan täckning. De som drabbas är de Sollentunabor som använder varmvattenbassängen.

Vi socialdemokrater har lyft frågan om varmvattenbassängen både i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige utan att mötas av andra än svarslösa företrädare för de moderatledda styrena vars standardsvar är att ”det vet vi inte” och att ”det ska utredas vidare”. Vi nöjer oss inte med det. Från Socialdemokraternas sida kommer vi att fortsätta jobba hårt för att varmvatten­bassängen ska återuppstå så fort som möjligt.

Freddie Lundqvist (S) ­Oppositionsråd och ledamot i landstingsfullmäktige