Min lokala hjälte

Vi vill inte återgå till gamla p-regler

Svar på insändaren ”Parkeringen fungerar bra nu” den 26 februari:

Sören Jakobsson är nöjd med dagens parkeringslösning men önskar sig ”en egen gräddfil” för att kunna parkera sina företagsbilar på bekostnad av i dag redan allt för dyra och få p-platser för oss boende i Storskogen.

Sören Jakobsson påstår att jag vill återgå till det gamla systemet. Det är helt fel. Lokala hyresgästföreningen Storskogen föreslog 2012 tillsammans med 603 Storskogsboende att stadsbyggnads- och miljönämnden ska ändra P-avgifterna och reglerna till samma som gäller i Filmstaden: 12 kronor/timmen samt 100 kronor/dygn, en ändring som innebär att ingen Solnabilist gör sig besväret att söka p-plats i Storskogen.

Dessutom har du fel när du påstår att det kostar 12 kronor/timme dygnet runt i Solna – det enda område som har den taxan är Filmstaden, de flesta övriga P-platser i Solna kostar 8 kronor/timme hela dygnet eller 80 kronor/dygn, att jämföra med 360 kronor/dygn i delar av Storskogen.

Jag kan stilla din undran om jag bor i Storskogen. Jag bor i Storskogen och sedan 20 år och har dessutom varit bilägare samtliga dessa år. Jag är också lycklig hyresgäst till garageplats vilket inte förändrar mitt/vårt intresse att få parkering till ett rimligt pris som även välkomnar besökare till de boende.

Under våren kommer hyresgästföreningen i Storskogen med det utlovade torgmötet en samt enkät för att få de boendes upplevelse av dagens p-regler och priser. Dessutom välkomnar vi den utlovade översynen av ­p-reglerna från stadsbyggnads- och miljönämnden som ska presenteras till sommaren.

Leif Törnqvist, Lokala hyresgästföreningen Storskogen