Vi vill inte ha en stor opersonlig galleria

Svar på insändaren ”Vill vi verkligen ha ett nytt Mörby centrum”?” den 10 september:

Inger Lippman skrev en insändare som jag och många andra helt ställer sig bakom. Jag vet att väldigt många fasar inför tanken på ett nytt centrum som domineras av de stora kedjorna. Om vårt centrum stukas om att bli ett centrum bland alla andra centrum, vad ska vi då locka med? Då kommer de som bor i Täby, Sollentuna och andra närkommuner att stanna hemma och handla. Danderyd har inte tillräckligt eget kundunderlag för att bära en jätte­galleria.

Men får vi ett centrum som skiljer sig från de andra kan vi säkert locka alla de som blir stressade av stora centrum. Ett personligt centrum med personliga butiker med urval och kvaliteter som inte finns hos de stora kedjorna och med många platser att mötas på skulle vara helt i den linjen som Danderyd i övrigt marknadsför sig som, som en villastad, ja, rentav en sörgårdsidyll. Ni har väl sett välkommen-till-Danderyds-skyltarna?

Stora gallerior hör inte hemma här. Fräscha gärna till miljön runt om vårt centrum men låt småskaligheten råda. Och naturligtvis vill vi inte ha en skyskrapa i vår villastad.

Marianne Widlund