Vi vill minska barriärerna i Hagalund

Svar på insändaren ”Arne Öbergs tankeflykt” den 10 mars:

Jag välkomnar en debatt om hur framtidens Hagalunds station (dagens Solna station) ska se ut. Fler Solnabor behöver komma till tals. Frösundarealistens initiativ ska därför välkomnas.

Alla som dagligen använder stationsområdet ser många mörka tunnlar och inte sällan är det både skräpigt och nedklottrat. Det ger ett övergivet intryck.

Utmaningen är att hitta lösningar på barriärerna. Hagalundsstrategin föreslår bland annat en stadsgata på den aktuella sträckan längs med Frösundaleden. Alla förslag på hur vi minskar barriärer är viktigt, även om det är en grannlaga utmaning.

Att skapa en mer stadslik miljö runt stationen är något som vi tycker är viktigt, då många får sitt första intryck av Solna när de kliver av tåget i Hagalund.

Arne Öberg (S), Oppositionsråd