Vi vill uppmuntra att gå eller cykla till skolan

En stor del av ansvaret för trafikmiljön ligger på tekniska nämnden. Vi har varje år i vår budget medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och varje år byggs gupp och chikaner. Men hur mycket pengar vi än lägger på fysiska åtgärder kommer det alltid finnas skolvägar som upplevs som otrygga.

Många säger att de gärna skulle låta barnen gå eller cykla till skolan men att de inte törs och barnen blir av det skälet skjutsade. Detta skapar trafikproblem eftersom våra skolor är byggda i en helt annan tid med helt andra förutsättningar. En tid då det var självklart att gå eller cykla till skolan.

Utrymmet kring våra skolor är begränsat och det finns ofta inte möjlighet att på ett trafiksäkert sätt ta emot anstormningen av bilar på morgnarna. Mer eller mindre farliga incidenter tycks vara legio.

Om fler i stället går eller cyklar, blir det färre bilar runt skolan och detta i sin tur gör att ännu fler kan och vågar gå och cykla. Här finns goda möjligheter för en positiv och uppåtgående spiral! Just det faktum att så många av barnen skjutsas gör att trafikmiljön försämras för de som ändå väljer att gå och cykla till skolan. Det finns några frågeställningar jag skulle vilja att vi alla funderade över. Vad kan vi bilister göra själva för att förbättra trafikmiljön, framför allt runt våra skolor? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att få en bättre och mera hänsynsfull ton mot varandra i trafiken? Går det att skapa ett samhälle som lockar barnen att promenera eller cykla till skolan, eller kanske rättare en trafikmiljö som gör att föräldrar vågar låta barnen ta sig själva till skolan.

Tekniska nämnden tar under året initiativ till så kallad mobility management (MM), ett koncept som går ut på att förändra attityder och beteenden.

MM utgör de mjuka åtgärderna till skillnad från den fysiska planeringen som utgör de hårda. MM kan vara ett sätt att få barn och föräldrar medvetna om risker och problem med att skjutsa barn och till att uppmuntra att gå eller cykla till skolan.

Carina Erlandsson (M) ordförande tekniska nämnden

Föräldrar vågar inte låta sina barn gå eller cykla till skolan, skriver Carina Erlandsson.