Viksjö dränks i allt flygbuller

Som boende i Viksjö, sedan 20 år tillbaka, är det mycket tråkigt att konstatera att vår förort blivit en stor inflygningsmatta för flyg såväl till och från Bromma och Arlanda, som accelererat kraftigt senare år.

Planen går på låg höjd och ljudnivån har blivit ett mycket störande inslag i boendet.

I dag, söndagen, den 21/6, har planen konstant passerat ovan vårt hus, ibland med upp till 8-9 flyg i timmen.

Det går inte att föra en normal samtalston i trädgården och bullret hörs även högt inomhus.

Jag har kontaktat kommunen om det ökade antalet flygplan och det tilltagande bullret, men de kan inte svara på mina frågeställningar utan hänvisar enbart till Swedavia.

Har naturligtvis förståelse för att vi bor i en storstad och att flygtrafiken ökar men varför ska de passera så lågt ovanför våra hus? Ofta går det att till och med att identifiera flygbolagets namn.

Detta innebär vidare betydande hälsorisker, såväl fysiskt som psykiskt. Ytterligare en aspekt är fastigheternas minskade attraktionskraft, att ha visning en söndag eftermiddag lär inte få några hugade spekulanter att nappa.

Järfälla kommun bör sluta mörka detta faktum och tydliggöra de nya förutsättningarna för sina kommuninvånare, ta sitt miljöansvar för såväl invånare som natur och snarast kontrollera decibelnivåerna i de områden som är mest drabbade.

Ledsen och upprörd Viksjöbo