Viktigt att fler väljer närakuten

Sommaren är en ansträngd tid för hälso- och sjukvården. Många sommarveckor har varit intensiva på akutmottagningarna.

Många av oss är vana vid att åka till akuten när vårdcentralen är stängd, även om vi inte är allvarligt skadade eller sjuka. Faktum är dock att närakuten många gånger är det snabbaste sättet att träffa en läkare och påbörja behandling under helger och kvällar.

Närakuten i Täby är en av 19 närakuter i Stockholms län. För landstinget fyller den en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Informationen om närakuten kan bli mycket bättre i Täby än i dag, och det är något jag arbetar för. Alliansens mål är att besöken på närakuterna ska motsvara 43 procent av besöken på akutsjukhusens akutmottagningar. I dag är den siffran bara 36,5 procent.

Förutom tydligare information ser vi till att närakuterna får bättre möjligheter att ta prover och tillgång till röntgen. Du som bor i Täby ska få vård i tid.

Med ett lyft för närakuterna blir den akuta Stockholmsvården ännu bättre. De är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen och som inte heller egentligen har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Som kristdemokrat verkar jag för mångfald och valfrihet i vården. Fler ska få vård av högsta kvalitet i rätt tid. Närakuten är en viktig pusselbit i vårt arbete för jämlik och rättvis vård, oavsett om du bor i Täby eller andra delar av länet

Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd