Viktigt att hålla farten i byggandet

I våras beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med cirka 250 nya lägenheter i Kista. Av dem blir 150 studentbostäder, vilket vi alla kan vara överens om är en angelägen fråga i staden.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och det är viktigt att vi håller farten uppe i bostadstadsbyggandet. Nya fastigheter kommer att byggas mellan Ärvingehallen och Ärvinge IP. Bakom beslutet står en bred politisk majoritet (Alliansen, S och MP).

Projektet har goda förutsättningar att skapa ett fint kvarter med stadsmässiga kvaliteter i området genom sin närhet till såväl skolor som Järvafältet, köpcentrum och kollektivtrafik. Det finns stora möjligheter att projektet resulterar i att områdets attraktivitet utvecklas.

Bygget kan också bidra till att stärka Kistas identitet som en ”framtidsstad” med intresseväckande arkitektur som kan utveckla och förstärka bilden av ett ”Science City”.

Förslaget främjar även många av de nio utvecklingsteman som Vision Järva 2030 tar upp. Vi förtroendevalda och boende i Kista ser också positivt på att både förskolan Jylland och ungdomsgården KFUM får nya och fräscha lokaler.

Aleks Sakala,ordförande

Kistamoderaterna