Min lokala hjälte

Vilka argument är det som vi inte förstår?

Max Ljungberg (MP), Malin Bellander (M), Per-Olof Fransson (KD) och Lars-Erik Wåhlström (FP) i utbildningsstyrelsen hävdar att vi föräldrar till elever på Kyrkskolan inte förstår varför årskurs 4 och 5 stängs på Kyrkskolan. Det blir konstigt att bemöta eftersom ni inte har presenterat några faktagrundade argument till varför det sker, utan bara hänvisat till diverse påståenden.

Det finns inget korrekt underlag att inte förstå.

Det som ni har hänvisat till, har vi inom Nätverket Rädda Kyrkskolan bemött med fakta som talar för varför Kyrkskolan borde bli F6 i stället.

Men, för det första: nog borde det redan finnas tillräckligt dokumenterade skäl till varför Kyrkskolan krymps till en F3-skola, i och med att ni ju har fattat ett sådant beslut med dessa skäl (vilka de nu är?) som grund. Varför inte bara presentera dessa? Nog vore väl det både enklast för att tydliggöra för oss föräldrar som inte tycks förstå?

Och för det andra: hade ni inte haft så bråttom, och i stället gjort er hemläxa, så borde ni från början ha utrett hur Kyrkskolan kan bli en F6-skola med tanke på den högkvalitativa verksamhet som Kyrkskolan bedriver.

Friluftsverksamheten är unik, med elever som får lära sig klättra, segla, ro, paddla, ta sig upp ur isvak, fiska, laga mat i naturen med mera. Skolan har en fantastisk utemiljö med egen sjötomt och skog runt knuten, hög lärarbehörighet, elever som presterar goda resultat, trivsel bland elever och personal, nöjda föräldrar, fler än 20 elever per klass i snitt och inget ekonomiskt underskott.

Även framtiden ser ljus ut om man tittar på Värmdö kommuns egen befolkningsprognos som blev klar förra sommaren. Där står att befolkningen i Kyrkskolans upptagningsområde (som det var innan ni skar ned på) kommer att öka med mellan 26 och 47 procent från år 2012 till 2021.

Vad mer behövs egentligen för att bedriva en attraktiv F6-skola i Värmdö kommun, Max, Malin, Per-Olof och Lars-Erik?

Cecilia Strömmar

Nätverket Rädda Kyrkskolan

Skolan har en fantastisk utemiljö med egen sjötomt och skog runt knuten, hög lärarbehörighet, elever som presterar goda resultat.