ANNONS

Vilken nytta gjorde dubbdäcken i år?

ANNONS

Ett av vår största hälsoproblem är det stendamm som bildas av slitaget mellan asfalt och dubbdäck. Årligen insjuknar och dör tusentals människor i förtid på grund av förhöjda partikelhalter i vår inandningsluft .

Problemet är mångfalt större än alla trafikolyckor sammantaget, men drabbar människor gradvis och lömskt i form av hjärtsjukdomar, cancer och andningsbesvär. Barn och personer med nedsatt andningsfunktion är speciellt utsatta. Förtida dödsfall och sjukdomar ger stora kostnader och lidanden, helt i onödan.

Ingen forskning talar för ökad trafiksäkerhet med dubbdäck. Tvärtom är dubbdäck sämre än friktionsdäck på alla underlag utom is. Den gångna vintern kunde vi räkna dygn med is på gatorna på ena handens fingrar.

Förbjud dubbdäck då isväglag inte råder – för hälsans och trafiksäkerhetens skull.Tage

ANNONS