ANNONS

Vore kul att se vilket 
år husen byggdes

Fullersta gård
Den första säteribyggnaden på Fullersta gård byggdes 1656.
Det vore kul att se när vilket årtal som hus är byggda, tycker insändarskribenten.
ANNONS

I år har både Snättringe och Fullersta fastighetsägarföreningar firat 100 år och jag fick en idé. Det skulle vara intressant att på sina promenader i områdena kunna se vilka år husen byggdes.

Redan i dag kan man ju urskilja vissa tidstypiska hus, men jag har bara hittat ett fåtal med årtal på.

Kanske något för föreningarna att driva i mån av intresse?

Alexandra Birk