M: ”Vi vill avskaffa de nya p-avgifterna”

Jan Tigerström (M) Vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd.
Jan Tigerström (M) Vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd.
I november började det kosta att parkera i Bromma. Nu vill moderaterna avskaffa p-avgifterna.
"Det är inte befogat att införa parkerings­avgifter på gator och i områden där trängseln är obefintlig", skriver Jan Tigerström (M) Vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd.

Genom att införa avgifter på parkering i Bromma från klockan 07 på morgonen till klockan 19 på kvällen har den S-ledda majoriteten försvårat för väldigt många människor att få ihop vardagspusslet, både tids­mässigt och ekonomiskt.

Många frågar sig hur p-avgifter förbättrar trafiksituationen­ på lugna och trafikglesa villagator eller för den delen i flerbostads­områden, då den enda förändringen är att det nu ska kosta pengar.
Samtidigt har man infört möjlighet till boende­parkering.
Denna gäller dock inte vid våra torg eller handels­platser som exempelvis Brommaplan. Där måste man nu betala avgift vilket påverkar handlarna i området.

Sedan länge har tids­begränsning gällt för att motverka­ infarts­parkering 
i kollektivtrafiknära lägen. Samma begränsningar gäller­ fortfarande men är nu avgiftsbelagda.
Det tycks i allt väsentligt endast handla om att dra in pengar till staden.
Det kan givetvis finnas platser där avgifter och boendeparkering­ måste tillgripas, men då måste det utredas särskilt och inte genom­ ett generellt in­förande i hela Bromma.

Moderaterna vill skapa bättre förutsättningar för föräldrar att köra barn till förskola och träning, att storhandla på helgen och kunna ta sig runt i staden.
Det är inte befogat att införa parkerings­avgifter på gator och i områden där trängseln är obefintlig.
Moderaterna vill åter­ställa parkeringstiderna och parkeringsavgifterna. Det är dags att politiker slutar försvåra för den som vill verka och bo i Stockholm.

Jan Tigerström (M) Vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd