ANNONS

C: ”Vi vill se ett mer transparent styre på ön”

Kommunfullmäktigemöte på Lidingö december 2018 då arvodesfrågan väckte mycket ilska bland såväl politiker och Lidingöbor.
Kommunfullmäktigemöte på Lidingö december 2018 då arvodesfrågan väckte mycket ilska bland såväl politiker och Lidingöbor.
För många politiska frågor avgörs i slutna rum och varesig oppositionen eller Lidingöborna får säga sitt.
Det tycker Lidingös ledande centerpartister som i denna insändare efterlyser mer transparens i öns politik.
ANNONS

Centerpartiet Lidingö kritiserade från start förslaget om chockhöjda arvoden och att majoriteten med M, LP, L och KD rundade arvodesberedningen. I revisorernas granskningsrapport visar KPMG att Lidingös kommunalråd var jäviga när de under vintern beredde och i arbetsutskott beslutade om att höja sina arvoden.

Detta menar vi är ett tecken på att de demokratiska processerna inte fullt ut fungerar om de ska. Där många frågor avgörs i slutna rum mellan majoritetens ledande politiker medan den demokratiska processen riskerar att reduceras till ett transportkompani. Tack vare oppositionens och Lidingöbornas protester tvingades majoriteten i arvodesfrågan backa och lyssna på den demokratiska förankringsprocessen med en ny arvodesberedning. I slutändan kunde därför ett beslut utan höjda arvoden för de bäst betalda politikerna beslutas med bred förankring i fullmäktige.

Men i de flesta frågor finns inte den mediala uppmärksamheten som arvodesfrågan fick. När frågorna avgörs i slutna rum riskerar värdefulla synpunkter från opposition och lidingöbor att missas med sämre beslut som följd. Ett exempel är stadens nya vision och målstyrning som presenterats i majoritetens budgetdirektiv. Ett avgörande beslut för vilken riktning kommunen ska ta och ett beslut som borde vara långsiktigt och hålla över flera mandatperioder. Trots det har utformningen av vision och mål gjorts inom majoritetens begränsade krets. Därmed missas viktiga aspekter och dess legitimitet och långsiktighet kommer vara begränsad.

Vi hoppas att kommunalråden ser revisorernas granskning som en påminnelse om ansvaret i att förvalta den lokala demokratin och att vara medborgares närmsta företrädare. Det kräver en särskild respekt för de demokratiska processerna och en transparens i offentliga avgöranden. Med en sådan respekt och transparens kan vi också få beslut och inriktningar som håller längre än en mandatperiod.

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Rebecka Öberg (C)

Tor von Sydow (C), ordförande