”Vi ville ha lägre hus i Södergården”

Anita Mattsson (S), oppositionsråd.
Anita Mattsson (S), oppositionsråd.
"Hade vi fått varit med och diskuterat ärendet hade det blivit en mänskligare skala och bättre lösningar".

Vi Socialdemokrater har under hela processen med Södergården sedan våren 2012 haft en annan syn än den moderatledda alliansen över hur Södergården ska utvecklas. Alla våra reservationer och yttranden finns att tillgå – lägre hus, en smalare gata för att ändå få plats med lika många bostäder, att inrymma hyresrätter och ett äldre­boende.

Vi är övertygade om att Södergården skulle kunna utvecklas på ett attraktivt sätt. Vi har jobbat hårt under många år för att våra förslag skulle få gehör, men varken Moderater, Liberaler eller andra ur alliansen har varit intresserade av att prata med oss. I slutskedet av processen vaknade Liberalerna och yrkade helt riktigt på en återremiss för att minska antalet lägenheter. Men färre lägenheter skulle innebära att det inte fanns ekonomiskt utrymme att bygga underjordsparkeringar. Alternativet skulle i stället ha blivit parkeringsplatser över stora delar av området och betydligt färre lägenheter.

Vi tror på samverkan och samarbete. Hade vi fått varit med och diskuterat ärendet hade det blivit en mänskligare skala och bättre lösningar. Men vi kunde inte rösta för att bensinmacken ska ersättas med stora parkeringsmattor.

Anita Mattsson (S) Kristjan Vaigur (S)