Vilseledande bilder visar upp Nya Slussen

Insändarskribenten anser att Nya slussen presenteras på ett förskönande sätt.
Insändarskribenten anser att Nya slussen presenteras på ett förskönande sätt.

Sedan till och med Mark- och miljööverdomstolen medgivit att en del av de bilder som Stockholms stad marknadsför Nya Slussen med var vilseledande har några bilder tagits bort från stadens hemsida. Nya tillkommer och nu är man försiktigare.

Det gäller att välja vyerna på ett sådant sätt att negativa fakta om Nya Slussen döljs.

En bild som kallas ”Vy mot Katarinaparken” visar inte så mycket park, för den har ju skuggläge och lutar starkt ner mot Stadsgårdskajen, men man ser ett övergångsställe idylliskt skildrat med få bilar och några gående.

De höga nya kontorshusen på Stadsgårdskajen är delvis dolda av träd. Lite av utsikten syns i alla fall. Om man i stället valt att skildra det övergångsställe som är närmast tunnelbanestationen i Nya Slussen hade kontorshusen skymt för utsikten.

Här beräknas 40 000 personer per dygn passera vilket nog inte är vad man förknippar med en idyll. Att välja detta övergångsställe hade inte varit någon säljande reklam för Nya Slussen.

På Youtube har man lagt ut filmen ”Nya Slussen. Trafik och stadsliv”. Där får vi höra de vanliga klyschorna, att Slussen är ett tekniskt misslyckande men trafiktekniskt är funkisslussen oöverträffad. När den byggdes blev man av med trafikstockningen vid den stora klaffbron, det så kallade Slusseneländet.

Med Nya Slussen är vi tillbaka till klaffbroar, trafikkorsningar med rödljus och bilköer. Bland andra förskönande kommentarer i stadens reklamfilm om Nya Slussen påstås att Stadsmuseét och parken i Nya Slussen bildar ett sammanhängande stråk. Men Stadsmuséets gård är nersänkt, Katarinavägen bildar en bred barriär och Katarinahissens bottenvåning är tvärställd i detta ”stråk”. Påståendet om ett sammanhängande stråk är felaktigt.

Stadens marknadsföring är fortsatt vilseledande.

Om Nya Slussen byggs vilar genomförandet på många förskönande beskrivningar av ett dåligt projekt.

Kritisk analytiker

Med Nya Slussen är vi tillbaka till klaffbroar, trafikkorsningar med rödljus och bilköer.